Archidat BouwKosten - disclaimer-en-privacy
Javascript is uitgeschakeld

Disclaimer en privacy

Bij uw bezoek aan onze website worden hier mogelijk gegevens over verzameld. Dit wordt gedaan omdat wij u graag de beste producten en diensten willen aanbieden en deze dan ook voortdurend willen verbeteren. De verzamelde gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. In dit ‘Privacy Reglement' wordt meer informatie gegeven over de doeleinden bij het verzamelen en verwerken van de gegevens.

Cookies
Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw internetbrowser worden toegestuurd en op uw pc worden opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Op basis hiervan monitoren wij bijvoorbeeld welke onderwerpen het meest geraadpleegd worden en op welke tijdstippen onze informatie het meest geraadpleegd wordt. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Wilt u deze cookies niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies).

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door ons, Bouwformatie, met de groots mogelijke zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de door ons aangeboden informatie. Gebruikers van onze informatie wordt met nadruk aangeraden de informatie niet geisoleerd, maar uitsluitend in combinatie met hun professionele kennis te gebruiken en de gebruikte informatie op juistheid te toetsen. Wijzigingen aan onze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Bouwformatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Bouwformatie aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden. Hoewel Bouwformatie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bouwformatie worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, zijn eigendom van Bouwformatie, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Bouwformatie. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Over Bouwformatie Onze missie en visie Disclaimer & Privacy
 

Hein de Kort

Onze partners

  • Struyk Verwo Infra
  • Termokomfort Europe
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
  • VBI
  • VELUX Nederland
  • Wédéflex Duurzame Daksystemen
Sluit deze advertentie